Van Goor FINANCIËLE PLANNRS
Diensten

Algemeen   -    Particulier   -    Ondernemer   -    Belegger
   
In feite is onze advisering gelijk aan hetgeen bij particulier staat omschreven.
Evenwel komt daar de beoordeling en zo mogelijk verbetering van de financiële situatie van uw onderneming bij.

Wij analyseren het vreemd vermogen in de balans en de rentelasten in de winst- en verliesrekening, alsmede de opbrengst van de liquide middelen en de beleggingen.
Met daar waar mogelijk een advies tot overheveling hiervan naar privé, als dat fiscaal interessant is.
De risico’s worden geïnventariseerd op het gebied van pensioenopbouw in en buiten het bedrijf.

Eveneens wordt beoordeeld de opbouw van het pensioen voor het personeel (collectief) en in het verlengde daarvan een zo mogelijke beperking van deze pensioenlasten voor u.
Een waardebepaling van uw bedrijf behoort tevens tot de mogelijkheden.

Meer informatie...
 


Design by: B.W.Design